شرکت دانش بنیان كارسازان فراداده ايرانياناين شرکت متولي ايده، ايجاد، توسعه و نگهداري شبكه كادا مي‌باشد كه با تكيه بر تجارب 25 ساله مديران خود، در حوزه استانداردسازي اطلاعات و داده و توسعه ابزار مورد نياز زنجيره تامين کالا و خدمات راه‌اندازي و فعاليت مينمايد. رسالت شبكه كادا را مي‌توان در قالب دو سرفصل اصلي بيان كرد:
  • ايجاد زبان مشترك شناسايي و توصيف كالا و خدمات در سازمانهاي كاربر و تزريق اين زبان مشترك در كليه سامانه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي سازمان و کشور.

    به عبارت ديگر توليد اطلاعات پايه اقلام و خدمات (Master Data) براساس داده استاندارد (Reference or Meta Data) براي استفاده و تزريق به سامانه هاي عملياتي سازمانها مانند تدارکات (بازرگاني)، انبار، تعمبرات و نگهداري، R&D و مهندسي، مالي و .... بطور کلي سامانه هاي حوزه زنجيره تامين کالا.

  • نگاشت فضاي نياز سازمان‌ها به فضاي تامين در زنجيره ملي و بين‌المللي با هدف شفاف‌سازي پتانسيل‌هاي فضاي تامين، امكان تجميع تقاضا و ايجاد فرصت براي تامين‌كنندگان براي معرفي سطح قابليت‌ها و توانايي خود و ارتقا آن.

در حقيقت كادا وظيفه همنوايي، هماهنگي و در يك كلام orchestration زنجيره تامين را به كمك زبان مشترك "اطلاعات استاندارد اقلام" برعهده دارد و براي رسيدن به اين مهم، كادا كليه نقش‌هاي زنجيره تامين شامل سازنده، توزيع‌كننده، فروشنده و متقاضي را پوشش مي‌دهد. تجارب متفاوت و انحصاري چندين ساله متويان اين شرکت در حوزه مديريت اطلاعات کالاها در سازمانها و شرکتهاي مختلف باعث شده است دانشي ترکيبي از حوزه شناخت کالا و حوزه فناوري اطلاعات حاصل شود که بسيار سودمند بوده و دواي درد عمليات تجارت و صنعت کشور است. شرکت کارسازان به عنوان مالک مادي و معنوي شبکه اطلاعاتي کادا در نگاهي کاربردي اقدام به توسعه شبکه هاي b2b و b2c براي ارتباط دهي عناصر متفاوت و واقعي زنجيره تامين کشور از توليد کننده، توزيع کننده، فروشگاه و مشتريان کرده است.